Garantie


Garantie trampolines
 
         
  Frame Springmat Beschermrand Veren
         
Premium 8 jaar 5 jaar 3 jaar 5 jaar
Jumpfree Royal 5 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar
Jumpfree Exclusive 5 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar
Jumpfree Star 3 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar
Proline 10 jaar 3 jaar 3 jaar 10 jaar
Hi-Flyer 2 jaar 6 maand 6 maand 6 maand
Etan Classic 2 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar
         
 

Wettelijke en commerciële garantie

 


In de wet is er sprake van 2 soorten garanties: een wettelijke en een commerciële. Wat is het verschil?

 


De wettelijke garantie:

De koper heeft er sowieso recht op ten opzichte van de eindverkoper bij wie hij het product heeft gekocht. Deze garantie moet dus niet door de koper worden onderhandeld. De verkoper kan deze garantie niet beperken.

 


De commerciële garantie:

Deze kan worden gegeven door de eindverkoper of de fabrikant. Deze garantie kan de wettelijke garantie van de eindverkoper niet beperken. Bvb een fabrikant kan garanderen dat een product 1 jaar zal werken. De commerciële garantie kan in veel gevallen uitgebreid worden met extra garantiepacks.

 


De wettelijke garantie van 2 jaar

 


Het is een garantieregeling voor de consument t.o.v. de verkoper voor niet-conformiteit van het product. Dit wil zeggen dat het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

 

Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de koper bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

 

Vanaf het ogenblik van vaststelling van de niet-conformiteit, moet de koper dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper. In principe geldt er een verjaringstermijn van 1 jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

 

Er bestaat een hiërarchie van middelen waarop de koper zich kan beroepen:

 

  1. Hij heeft recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het goed (naar keuze van de koper, in functie van het mogelijke en redelijke).
  2. Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk zijn of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de koper recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop. De ontbinding van de koop kan echter niet gevraagd worden voor een gering gebrek.

 

De commerciële garantie, bepaald door de fabrikant of de eindverkoper

 


Naast de wettelijke garantie wordt ook de commerciële garantie geregeld door deze wet.

 

De belangrijkste bepalingen zijn:

 

  • De commerciële garantie kan zowel gegeven worden door de eindverkoper als de fabrikant.
  • De commerciële garantie is bindend voor diegene die hem biedt.
  • De commerciële garantie moet vermelden dat naast de commerciële garantie ook het stelsel van de wettelijke garantie bestaat.
  • De commerciële garantie moet een aantal essentiële vermeldingen bevatten zoals de duur, het geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant.

Deze tekst werd vrij aangepast naar een document van de Federale Overheidsdienst Economie (Wettelijk Depot: D/2005/2295/04 van dhr Michel Allardin). Het volledige document vindt u de website van het Ministerie van Economie, KMO en Middenstand. Voor de voledige folder klik hier.